upcoming

 

FOR  BOOKING (all countries)  2014 and 2015 -
contact:  ottar (at) mentometer.com

Releasing NEW ALBUM autumn 2014.

2014

  • 14/02/14 – CUBA, Havana, Camerata Romeu & Thea Hjelmeland, Basiliqua de San Fransisco
  •  26/02/14 – Berlin, Grüner Salon
  • 27/02/14  -  Wiesenbaden, Walhalla Theater
  • 28/02/14 -  Nürnberg, Taffelhalle Café
  • March-June = Bergen, DNS / Bergen National Theatre / Sånne som oss / Musician / music arranger
  • 10/05/14 – Bergen, DNS – premiere “Sånne som oss”.
  • 29/05/14 – Bergen, DNS – last show “Sånne som oss”